Gilde der Stroppendragers

Stropdrager of Strop is al eeuwen de spotnaam van de Gentenaars.Tot in de 15e eeuw werden zij 'heren van Gent' genoemd.

Maar in 1537 kwamen de inwoners van de rebelse stad weer eens in opstand tegen de bevelen van hun wettige vorst. Ze weigerden hun aandeel in de belastingen te betalen voor hun Keizer, die geld nodig had om de oorlog tegen Frankrijk voort te zetten. De onwil van de Gentenaars leidde uiteindelijk tot een gevaarlijke opstand in de stad. Op 14 februari 1540 kwam Keizer Karel in hoogsteigen persoon en met een groot leger naar Gent om zijn geboortestad te treffen. De straf was uiterst streng. Gent verloor alle privileges en kreeg een zware geldboete opgelegd. De Sint-Baafsabdij moest worden gesloopt om plaats te maken voor een Spaanse gevangenis. Vijfentwintig kopstukken van de opstand werden onthoofd.

Bovendien moesten een groot aantal inwoners blootsvoets en in tabbaard gekleed, voor de Keizer verschijnen en op hun knieŽn om genade smeken. Vijftig anderen moesten nog een bijkomende vernedering ondergaan: in hun hemd en met een strop om de hals door de stad lopen, als teken dat ze de galg hadden verdiend.   

 
 


                            Dagblad "De Gentenaar" - voorpagina op zaterdag 24 juli 2004

Ommegang van de Gilde van de Stroppendragers en de Stichting Keizer Karel

Gent, vrijdag 23 juli 2004

Deze historische gebeurtenis wordt elk jaar herdacht op de vrijdag tijdens de Gentse Feesten. Een groep geboren  Gentenaars stapt dan in tabbaard , blootsvoets en met een strop om de hals, door de straten van de stad en doet de boetetocht van 1540 nog eens over, maar deze keer met koppige trots. De Stroppendragers worden voorafgegaan door Keizer Karel en kleurrijk gevolg.